художественная. литература.

Մարկ Տվեն


Եկեք այնպես ապրենք, որ մեր մահվան համար նույնիսկ դագաղագործն ափսոսա:
Ճշմարտությունը մեր ամենաթանկ հարստությունն է: Եկեք նրա հետ հոգատարությամբ վարվենք:

   «Աշխատեք այնպես, կարծես փողը ձեզ համար նշանակություն չունի, սիրեք այնպես, կարծես դուք չեք կարող մերժված լինել, պարեք այնպես, կարծես ձեզ ոչ ոք չի նայում»:

Խուսափե՛ք այն մարդկանցից, ովքեր ձգտում են գցել ձեր հավատը ձեր նկատմամբ: Բնավորության այդ գիծը յուրահատուկ է մանր մարդկանց:

Մեծ մարդը, ընդհակառակը, ձեզ ներշնչում է, որ դուք նույնպես կարող եք դառնալ մեծ:
 

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s